החלפת ספק גז

0
4104

יוקר המחיה מעודד את הלקוחות לבדוק את החשבונות, ולהתייעל בניהול כלכלת הבית וגם בניהול העלויות המשותפות של דיירי הבניין.
אחד הנושאים הנבדקים הוא מחיר גז בצובר קיימים שינויים משמעותיים בעלויות מחיר גז בצובר בין חברות הגז השונות והצעד המתבקש הוא החלפת ספק גז.
מומלץ לוועד הבית לבצע בדיקה מעמיקה של נושא מחיר הגז בצובר, לחשב את כמות הצוברים שרכשו בשנה האחרונה בהכפלת המחיר לגז בצובר, וכך יתקבל אומדן של כמות הצריכה השנתית של הבניין.

החלפת ספק גז לחיסכון בעלויות

לעומת חברות גז אחרות, אנחנו מציעים מחירים זולים והוגנים עבור אספקת צוברי גז לבניינים ובנוסף לכך מציעים החלפת ספק גזשירות ללא פשרות הכולל, אדיבות, אספקה מהירה, ואחריות על מועדי האספקה כך שלא יוצר מצב שיתרוקן מיכל הגז וכל דיירי הבניין יישארו ללא גז במיוחד בסופי שבוע.
כל עובדי ספק גז עוברים לעתים תכופות סדנאות בנושא שרות וכולם מתפקדים כיחידה מובחרת המעניקה שירות ברמה גבוהה מאד, בנימוס ובהקשבה ללקוחות, תוך הקפדה על מילוי דרישותיהם הייחודיות של כל אחד מהוועדים, תיאום שעות וימי הגעה והימצאות בקשר שוטף עם הלקוחות על פי נהלי החברה.
כמויות הגז הגדולות שאנו רוכשים ממצבורי הגז בארץ, מאפשרים עבור חברת גז לתת הצעות מחיר גז בצובר בעלות זולה באופן משמעותי מהעלות ששילמתם עד עתה. לכן אם אתם מתלבטים בין חברות הגז השונות, בואו להיות חלק מהצלחה של חברת הגז שלנו ולא תתאכזבו.
לא מכבר, בוצעו שינויים בהנחיות של מנהל הדלק והגז במשרד התשתיות, הלאומית האנרגיה והמים, בנושא זה, ודיירים המעוניינים לבצע החלפת ספק גז יכולים להודיע על כך גם בהודעות מקוונות אם ההודעה כוללת את כל המידע הנחוץ כמו מספר צרכן, פרטים אישיים כתובת מעודכנת ואת אישוריהם של לפחות מחצית מדיירי הבניין להליך החלפת ספק גז.

איך מתבצע הליך החלפת ספק גז ?

במקרה כזה, מתבצעת התחשבנות עם ספק גז הישן, משלמים לו את היתרה בקיזוז הפיקדון ששולם בתחילת ההתקשרות.
טכנאי גז של חברה זו אמורים להגיע תוך עשרה ימים ולפרק את הציוד. אם לא הגיע טכנאי במועד שנקבע, טכנאי החברה החדשה יפרקו את החיבורים הישנים ויתקינו חיבורים חדשים.
לפי סעיף 17ח לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ”ט-1989, בית המשפט רשאי לפסוק לצרכן גז שמסר לספק גז, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, הודעה על סיום חוזה כאמור או הודעה על שינוי הבעלות בנכס, פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 3,000 שקלים חדשים, אם מתקיימים תנאים מסוימים בניתוק ההתקשרות בין הצדדים, כמו לדוגמה אי החזרת דמי הפיקדון בתוך 15 ימים, אי החזרת ההפרש הכספי המגיע ללקוח .

אנו ממליצים לכם לקרוא גם על – איתור דליפת גז בבניין משותף

LEAVE A REPLY