מהו הסכם בין בעלי מניות

0
2476
הסכם בעלי מניות

הסכם בעלי מניות מגדיר למעשה מהי כמות המניות בה אוחז כל אחד מהשותפים בחברה, בין השותפים הקיימים ובין שותפים עתידיים. הסכם זה עורכים בדרך כלל בתחילת הדרך, כלומר לקראת פתיחתם של חברה או עסק, או כאשר הצדדים מעוניינים ברכישה או מכירה על ידי בעלי המניות הקיימים.

היכנס להסכם בין בעלי מניות

האם הסכמים עבור בעלי מניות זהים ?

חשוב להבין שלא קיים הסכם בעלי מניות סטנדרטי. כל הסכם מנוסח בהתאם לצדדים עבורם הוא נערך ובהתאם לנסיבות בהן הם נמצאים. גורמים המשפיעים על עריכת ההסכם, בין היתר, הם: מהי המטרה של ההסכם, על איזה נושאים בוחרים הצדדים להגן ומה יחול על המתקשרים בו. החשיבות של ההסכם והגדרתו הספציפית היא בעיקר במקרה שייווצר סכסוך בין הצדדים השונים, חשוב להגדיר את זהותם של הצדדים המתקשרים בחוזה ומה יהיו נהלי האכיפה.הסכם בעלי מניות

נקודות חשובות שיש להגדיר בעת עריכת הסכם מניות

כפי שצוין לא כל ההסכמים הם זהים ולכן לא קיימת רשימת נושאים מובנית אשר בהכרח תופיע בכל הסכם. יחד עם ישנן מספר נקודות שיש להגדיר, לשם כך מומלץ להשתמש בשרותיו של עורך דין אשר מתמחה בתחום המסחרי, אשר ידע לכוון את ההסכם באופן כזה שיכסה את כל הנושאים הרלוונטיים לסיטואציה בה נמצאים הצדדים הספציפיים. להלן מספר נקודות שיש להתייחס  אליהם בעת עריכת ההסכם. (כמובן שישנן נקודות נוספות והנושא רחב)

  1. מהי המטרה של החברה
  2. מה יהיה תהליך קבלת ההחלטות ועל ידי מי הוא יתבצע, כלומר מי יהיו הנוכחים בעת קבלת ההחלטות בחברה ובאיזה אופן תתקבלנה החלטות בנוגע לנושאים שונים.
  3. מי יהיה המממן של פעילות החברה – כיצד פעילות החברה תמומן הלכה למעשה, האם על ידי משקיעים, הון עצמי של בעלי החברה, הלוואות על שם החברה, הלוואות אישיות וכד’. חשוב ביותר שנושאים אלו יוגדרו מראש.
  4. מי יהיו הדירקטורים והמנהלים של החברה – על פי איזה קריטריונים יוגדר דירקטור ועל ידי מי הוא יוגדר ככזה, האם כל בעלי המניות יהיו דירקטורים או רקה חלקם.
  5. קבלת החלטות על ידי הצבעה – במקרים רבים יבחרו הצדדים להגדיר מראש הסכם בנוגע לתהליך ההצבעה אשר יתבצע בעת קבלת החלטות
  6. הגדרת תנאים בנוגע לכינוס אספות – מתי וכיצד ניתן לכנס ישיבה בעלת חשיבות גבוהה/אסיפה. האם יהיה ניתן לקיימה גם כאשר אחד מהצדדים נאלץ להעדר ממנה וכד’.
  7. זכויות בעלי המניות – הסעיפים אלו יש להגדיר את הנושאים הבסיסיים כגון: זכות סירוב ראשונה, זכות הצטרפות הקצאת מניות וחובת הצטרפות.

LEAVE A REPLY